Pazartesi, 19 Şubat 2018
Gündemdekiler

İzmir’de sağlık çalışanları kurumları, “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” diyerek bugün bir basın toplantısı düzenledi.

SES İzmir Şubesi, Türk Psikologlar Derneği İzmir Şubesi, TİHV İzmir Temsilciliği ve İnsan Hakları İçin Sağlık Çalışanları Grubu, Toplumcu Psikologlar, Toplumsal Dayanışma İçin Psikologlar (TODAP) bir araya gelerek, savaşların çatışma bölgelerinde başta su olmak üzere çevreyi tahrip ettiğini, tarımsal üretimi olumsuz etkilediğini; insanları göçe zorladığını; anne ve çocuk ölümlülüğü başta olmak üzere ölümleri artırdığını; aşılama vb koruyucu hizmetleri aksattığını söylediler.

Savaş ve çatışmaların sadece yaşanan zamanı değil, geleceği de etkilediği, sorunların gelecek kuşaklara tüm boyutları ile aktarıldığı söylenen açıklamada, “savaş, doğrudan ve dolaylı sağlık etkileri, insan hakları ihlalleri, kaynakların kullanıma etkileri ve şiddetin artması nedenleriyle sağlıkçıların ilgi ve çatışma alanına girmektedir” denildi.

Okunan açıklamada “Sağlıkçıların etik değerleri, mesleki donanımları ve koruma bakış açıları sağlığa zarar veren temel nedenlerin vurgulanması konusunda bir sorumluluk ve savunuculuk dayatmaktadır. Bu kapsamda savaş ve çatışmaların nedeni olabilecek etmenlerin ortadan kaldırılmasına yönelik çabalar yani birincil korunma, yaralanma, hastalıklar ve ölümlerden ikincil korunma ve uzun erimde rehabilitasyon ve yeniden sağlıklı bir yaşamın oluşturulmasında çok değerli katkılar sunulabilir” denildi.

“Sağlığın barışa köprü” olduğu vurgulanan açıklama, “sağlıkçı olarak bizlere düşen, pozitif barış yaklaşımıyla, barış dilinin kurulmasında, barışçıl tutumların geliştirilmesinde, çatışma ve savaşın önlenmesinde, barışın korunmasında etkin bir rol almaktır. Sağlıkçıların en temel görevi, yaşam hakkının savunulmasıdır. Yaşasın hayat, yaşasın barış” denilerek sona erdi.

ÖNSÖZ

           Tüm Sayılar

Arşiv

Sitemizin eski içeriğine ulaşmak için logoya tıklayınız...

E-Kitap

Tüm E-Kitaplar için resme tıklayınız...