Çarşamba, 21 Şubat 2018
Gündemdekiler

Şoven Dalga

Yaşadığımız coğrafyada gerçekleşen olayları anlamlandırabilmek, süreci doğru kavrayabilmek için faşizmin yaşadığımız topraklardaki pratiklerine bakmak ve bunları bilimsel bir şekilde tahlil etmek gerekmektedir. Dünyanın ve yaşadığımız coğrafyaların tarihini, yakın geçmişini ve hafızalarımızı yoklamanın öneminin arttığı bir dönemden geçmekteyiz. Faşizmin siyasal varlık koşullarından bir tanesi de emekçi kitlelere gerçekleri ters yüz ederek, gerçeklerin önüne sis perdesi çekerek sürekli gerici propaganda yapmasıdır. Sermaye sınıfı birçok farklı araçla işçilere, emekçilere, gençlere şovenizm, milliyetçilik gibi zehirlerle yönelmektedir.

Devamını oku...

Cephe Gerisindeki İşçilerin Kahramanlığı: Komünist Cumartesiler

Burjuvaziyi yenmek, sosyalizmi kurmak ve güçlendirmek için proletaryanın iki temel görevi vardır: Birincisi, sermayeye karşı devrimci savaşımının sürekli kahramanlığı ile emekçileri, işçileri, sömürülenleri ardından sürüklemek, burjuvazinin direnişini bütünüyle bastırmak için bu yığını harekete geçirmek, yığını yönetmek ve örgütlemek; ikincisi ise, yeni iktisadi kuruluş, emek üretkenliğinin artması için işçilerle, emekçilerle, sömürülen yığınlarla yeni bir emek örgütlenmesinin oluşturulmasıdır.

Devamını oku...

“Biz Neden Yaşıyoruz Ve Nasıl Yaşamak İstiyoruz?”

Evleri basıyorlar kaygıyla,

Arıyorlar helaları

Onlara tüm kitapları yaktıran

Gene kaygı

Anlayacağınız,

Sadece yönetilenleri değil

yönetenleri de yöneten:

Korku...”

B.Brecht

Egemen sınıfın baskı ve zor aracı olan devlet çökmekte. Faşist devlet ve dinci-gerici iktidar, egemenliklerinin sarsılmasını istemediği için “kendinden olmayan her kesime” azgınca saldırmaya devam ediyor. Gözaltılar, ev baskınları, genç insanları kaçırıp ajanlık teklif etmeleri devrimci- demokrat kurumların kapatılması, zindandaki devrimcilere tek tip kıyafet uygulamaları, tutuklamalar... daha sayamayacağımız bir çok örnek bu durumu net olarak belli ediyor. Yıkılıp gitmekte olan sermaye sınıfının korkusu çok açık: Devrimci durumun bütün dünyada olgunlaşması... Bu yüzden emperyalist- kapitalist sistemin işçi sınıfına ve emekçi sınıflara saldırısı bu kadar pervasızlaşmıştır.

Devamını oku...

ÖNSÖZ

           Tüm Sayılar

Arşiv

Sitemizin eski içeriğine ulaşmak için logoya tıklayınız...

E-Kitap

Tüm E-Kitaplar için resme tıklayınız...