Çarşamba, 21 Şubat 2018
Gündemdekiler

 

ANTİ-EMPERYALİST MAHKEME SONUÇ DEKLARASYONU
19. Dünya Gençlik ve Öğrenci Festivali

17-19 Ekim tarihleri arasında 19.Dünya Gençlik ve Öğrenci Festivali çatısı altında Rusya’nın Soçi kentinde kurulan Uluslararası Anti-Emperyalist Mahkeme, kendisini Russell Mahkemesi’nin (The Court of Russell), Halk Mahkemesi’nin ( Permanent Court of Peoples), Benito Juiarez Mahkemesi’nin (The Court of Benito Juiarez), Brüksel Mahkemesi (The Court of Brussel) önceki Gençlik ve Öğrenci Festivalleri’nde kurulan vicdan mahkemelerinin mirasçısı sayar.


Bu Mahkeme, hukuki bir yaptırım karakteri olmamasına rağmen, uluslararası hukuk düzeninin kırılganlığını göz önünde bulundurarak, halkların hak ve adalet arayışı mücadelesinin bir ifadesini oluşturmaktadır.
Uluslararası Mahkeme’nin, insanlığa karşı işlenen aşağıda belirtilen belli suçları kabul edebilmesi için Mahkeme’ye sunulan devletlere atfedilmiş suçlar ve toplanan kanıtlar hakkında bilgisi vardı. Bu suçlar:
-Askeri saldırganlıklar, istilalar ve sömürgeci işgal ve yeni sömürgeci Savaşlar:
-Biyolojik saldırıları da kapsayan terörizm eylemleri, sabotajlar
-Devlet Yöneticileri ve Siyasi Liderlere yönelik girişimler
-Ekonomik savaş
-Emperyalist askeri üslerin emperyalist hegemonyayı genişletmek için kurulması ve çoğalması
-Soykırım: Sivil nüfusa yönelik yok etme planları
-İnsanlığa karşı ve cinsiyete bağlı suçlar
-Biyoçeşitliliğe karşı girişimler ve su başta olmak üzere doğal kaynaklara el konulması
-Nükleer, kimyasal ve biyolojik silahların kullanımı
-Demokratik ve yasal hükümet kurumlarının devrilmesi ve istikrarsızlaştırılması
Tüm bu eylemler sayısız ve acılı ölümlere, insanların işkencelerde kaybedilmesine, insanların işkence kurbanı olmasına, insanlığa ve insan haklarının saygınlığına yönelik müdahalelere, genetik bozulmalara, insanların evlerinden olmasına, salgın hastalıklara, göçlere, işçilerin sömürülmesine, devletlerin ekonomilerinin istikrarsızlaşmasına, vergilerin katlanmasına, işbirlikçi oligarşiler ve buna yataklık yapan hükümetlerle beraber çok büyük oranlarda dış borcun oluşmasına neden olmaktadır. Ayrıca bu güçler ülkelerin kaynaklarını yağmalamakta, eşitsizliği ve sosyal ötekileştirmeyi derinleştirmekte ve doğaya müdahale etmektedir.
Bu politikalar yoksulluğun büyümesine, zengin ile yoksul arasındaki uçurumun derinleşmesine neden olmakta ve sağlık ve eğitim hakkına erişebilme imkanlarını kısıtlamaktadır.
Bu Mahkeme, aslında sosyal Darvinizm ile karakterize olmuş emperyalizmin, bireysel çıkarın, bayağılığın ve kültürü basit iyi olarak tanımlama yaklaşımlarının çıkarlarını övmeyi empoze eden tekellerin, bilginin ve kültürün reklam öğesi haline gelmesinde oynadığı rolü ortaya koymaktadır.
Bu gerçeklerden yola çıkarak, Mahkeme Emperyalizmi, onun hegemonyasını sağlamak için çalışan kurum olan Birleşmiş Milletleri, onun işbirlikçi hükümetlerini, finans, ticaret ve teknoloji sektörlerini yöneten Uluslararası Örgütler olan,’ Uluslararası Para Fonu, Dünya Bankası ve Dünya Ticaret Örgütü, ile onlarla yakın ilişki içinde olan uluslararası şirketleri, ülkelerin iç politikalarına ve Devletlerin egemenlik bütünlüğüne müdahale etmek için yaptıklarından dolayı mahkum etmektedir.
Mahkeme’ye aşağıdaki ülkelerin dosyaları sunuldu.
-İspanya, Porto Riko, Küba, Sri Lanka, Brezilya, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, Batı Sahra, Kıbrıs, Kanada, Kolombiya, Yeni Zelanda, Birleşik Devletler, Eritre, Panama, Lübnan, Ekvador, Filistin, Irak, Venezuela.
Bundan ötürü Mahkeme;
Bir: Uluslararası Usul Hukuku, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Uluslararası Kişisel ve Siyasal Haklar Sözleşmesi, Uluslararası Sosyal Haklar Sözleşmesi, Temel İnsan Hakları ve Özgürlüklerinin Korunması İçin Sözleşme, Viyana Anlaşmalar Hukuk Sözleşmesi, Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler İşkence ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı ya da Aşağılayıcı Muamele ya da Cezaya Karşı Sözleşmenin Seçmeli Protokolü, Uluslararası Ceza Mahkemesi Statüsü
gibi kurumlara başvurur.
İki: İnsanlığa karşı gerçekleşen suçların içeriğine ve yukarda bahsi geçen bu suçları evrensel boyutta da takipçiliğini yapmak için ve aynı suçlarda uluslararası kamuoyunun işbirliği ile birlikte bu suçların takipçiliğini yapıp bunlara karşı mücadele etme zorunluluğu ilkelerine başvurur.
Üç: Mahkeme daha önceden bahsedilen mahkemelerin hukuk sistemlerine başvurur.
Bu hususlar ışığında, Mahkeme emperyalizmi daha önce bahsedilen suçlardan ötürü suçlu bulduğunu ve insanlığa karşı işlediği tüm suçlardan, halklara karşı sürekli saldırganlığından ve insan türünün geleceğini gerçek bir şekilde tehdit etmesinden ötürü emperyalizmi mahkum ettiğini ilan eder.
Mahkeme, özellikle Amerika Birleşik Devletleri hükümetini suçlu ilan eder ve yukarda bahsedilen suçlardan ötürü komisyonun doğrudan suçladığı, bu suçlarda taraf olan ABD hükümetinin uluslararası adalet önünde yargılanmasını talep eder.
Bu karar, halkların aktif olarak örgütlediği direnişin bir ifadesidir ve halkların sosyal adalet, özgürlük ve demokrasiye erişebilmek için tüm mücadele biçimlerini geliştirmesini talep etmektedir. Halklar daha iyi bir dünyanın olabileceği Sosyalizmi kurmak için mücadele etmektedir.
Buna ek olarak Mahkeme bu yargılama kararlarını yargılamada uygulanan kriterleri bilmeleri amacıyla aşağıdaki kurumlara gönderme kararı alır. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu, Amerika Ülkeleri İnsan Hakları Komisyonu, Amerika Devletleri Örgütü Sekreterliği, Uluslararası Af Örgütü gibi kurumlara ve tüm dünyadaki emek, gençlik ve kitle hareketlerine göndermeyi kendine görev bilir.
Son olarak halklarımızdan bu AHLAKİ CEZALANDIRMAYI tarihe not etmelerini ve bu yargılamada ifade edilen adalet ve insanlığın daha iyi bir gelecek kurma mücadelesinde başarılı olmak için bu etkili silahı kullanmalarını istiyoruz.
Soçi Rusya 19 Ekim 2017
Hazırlanan bu sonuç bildirgesini imzalıyoruz.
Socorro Gomes - Mahkeme Başkanı (Dünya Barış Konseyi Başkanı)
Lourdes Cervantes – Mahkeme Heyeti Üyesi (Asya, Afrika ve Latin Amerika Halkları ile Dayanışma Örgütü Başkanı)
Lorena Pena- Mahkeme Heyeti Üyesi (Uluslararası Demokratik Kadın Federasyonu)
Luis Britto- Mahkeme Heyeti Üyesi (Uluslararası Tanınırlık ile Avukat )
Nikolas Papadimitriou – Mahkeme Heyeti Üyesi (Dünya Demokratik Gençlik Federasyonu Başkanı)
Camilo Hernanadez - Savcı

DÖB Çeviri Grubu

ÖNSÖZ

           Tüm Sayılar

Arşiv

Sitemizin eski içeriğine ulaşmak için logoya tıklayınız...

E-Kitap

Tüm E-Kitaplar için resme tıklayınız...