Pazartesi, 19 Şubat 2018
Gündemdekiler

 

696 Sayılı OHAL kararnamesiyle hapishanelerde 'tek tip elbise' dayatmasına karşı birlikte mücadele etmek üzere Tek Tipe Karşı Mücadele Platformu oluşturulduğu basın toplantısıyla deklare edilerek "Tek tipleşmiyoruz ve tek tipe karşı mücadele çığlığnı yükseltmeye çağırıyoruz" denildi.

İSTANBUL – 696 sayılı OHAL kararnamesiyle hapishanelerde ‘tek tip elbise' dayatmasına karşı devrimci tutsakların ve dışarıda tutsak ailelerinin mücadelesi sürerken, tek tip elbise dayatmasına karşı güçlü bir mücadelenin örülmesi amacıyla, tutsak yakınları, devrimci kurumlar, insan hakları örgütleri, demokratik kitle örgütleri, meslek örgütleri ve siyasi partilerin oluşturduğu Tek Tipe Karşı Mücadele Platformu kuruluşunu deklare etti.  Tek Tipe Karşı Mücadele Platformu'nun deklorasyon metnini HDK İstanbul Eşsözcüsü Gülçin Aykul okudu.

 "Emekten, özgürlükten ve barıştan yana siyaset yapan tüm siyasi parti, kurum ve çevreler, vekiller, belediyeler OHAL ve KHK rejimi eliyle gözaltı, tutuklama, el koyma cenderesine sokuldu. İktidara biat etmeyenlere yaşam hakkı verilmeyen tek tip bir siyaset zemini oluşturuluyor" diyerek sözlerine başlayan Aykul, OHAL ve KHK rejimiyle basın yayın organlarından sanat alanına, eğitimden sağlığa, sendikalardan meslek örgütlerine dek tüm alanlarda kurumların kapatılarak, emekçilerin haklarının yok edildiği tutuklandıklarına değinerek "Onuru ve kimliğiyle özgürce ve eşit yaşamak isteyen kesimlertek tip iktidar toplumuprojesinin hedefi haline getirildi. Son çıkarılan KHK'larla yasalaştırılan ve hapishanelerdeki politik tutsaklara tek tip kıyafet giymeyi dayatan uygulama bu genel gidişatın özgün ve somut görünümlerinden biri olarak gündeme geldi. Hapishanelere doldurulan politikacılar, gazeteciler, aydınlar, gençler, emek ve kadın özgürlük mücadelesi aktivistleri, yani politik tutsaklar şahsında tüm muhalefet tek tip kıyafete sokularak teslim alınmak istenmektedir" dedi.

 

"Tek Tipleşmiyoruz! Tek Tipi Reddediyoruz!"

Hitlerin toplama kamplarından, ABD'nin Guantanamosu’ndan, IŞİD'in vahşi infazlarından, 12 Eylül faşist cunta hapishanelerinden bilinen tek tip kıyafet uygulamasının tüm baskıcı iktidarların ortak özelliği olarak toplumsal muhalefeti teslim alma planının bir unsuru olarak gündemleştirilmeye çalışıldığını ifade eden Aykul, insanın temel varoluş özelliklerini, farklılık ve zenginliklerini, düşünme, sorgulama ve itiraz etme yetilerini dumura uğratmayı yani kişiliğini ve onurunu ezmeyi hedefleyen bu uygulamanın hem insani hem de politik olarak kabul edilemeyceğini vurguladı.

Emekten, özgürlükten, eşitlikten ve barıştan yana olan kurum, kişi ve ailelerin, tek tip kıyafet dayatmasının insan onuruna ve temel haklarına aykırı bir uygulama olduğunu ve tek tip toplum yaratma projesinden bağımsız ele alınamayacağını düşündüklerini ifade ederek "Politik tutsaklar nezdinde tüm topluma giydirilmek istenen tek tip kıyafeti kabul etmiyor; reddediyor ve birlikte mücadele etme kararlılığına sahip olduğumuzu ilan ediyoruz.

İnsanlık onurunu esas alan, farklılıkları ve özgünlükleri tehdit değil zenginlik olarak kabul eden, eşit, özgür ve barış içinde yaşamayı isteyen tüm kurum, kişi ve kesimleri bu mücadelenin bir parçası olmaya, tek tipleşmiyoruz tek tipi reddediyoruz çığlığını yükseltmeye çağırıyoruz" dedi.

  

"Tek Tip Elbiseyi Yırtıp Atacağız!"

Deklarasyonun paylaşılmasının ardından söz alan HDP İstanbul Milletvekili Erdal Ataş HDP Hapishaneler Komisyonu'nda yer aldığını belirterek, saldırının hem dışarıya hem de içeriye yönelik olduğunu vurgulayarak bütün baskıcı rejimlerde hapishanelerin özel saldırı merkezlerine dönüştürdüğünü belirtti.

Baskıcı rejimlerin uyguladıkları politikalar sonucu insanları hapishaneye atarak rehin tutmakta olduğunu, toplumun ileri gelenleri, aydınları, önderleri hapishanelerde teslim alabilirse, bütün toplumu susturabileceğini düşünerek bu politikaları uygulamaya çalıştığını belirten Ataş, "Dışarıda bütün örgütleri sindirmek, yok etmek, kazanmış olduğu mevzileri geriletmek istiyorlar. Gençlik örgütleri, kadın örgütleri hedef haline getiriliyo" dedi.

Hapishanelerde rehin olarak tuttuğu insanları susturmaya çalıştığını ve orada da tek tip dayattığını belirten Ataş "Savunulan barış, adalet, eşitlik için sürdürülen mücadeleyi teslim almaya çalışıyor, içeride tutsaklara saldırarak toplumu ezmeye çalışıyor" dedi.

İktidarların daha önce de tutsaklara tek tip elbise dayatmasında bulunduğunu ve fakat devrimci tutsakların ağır bedeller ödemelerine rağmen tek tip elbiseyi kabul etmediklerini hatırlatan ve saldırıların daha da artacağına dikkat çeken Ataş, "Biz demokrasi güçleriyle birlikte, Ortadoğu ve dünyadaki savaşlar da dahil olmak üzere tek tipe birlikte mücadeleye çağırıyoruz. Karanlık yenilecek biz kazanacağız. Kimse bu tek tip elbiseyi giymeyecek, yırtıp atacağız. Vicdanı olan bütün insanları tek tipe karşı mücadeleye, ortaklaşmaya çağırıyoruz" dedi.

Tek Tipe Karşı Mücadele Platformu bileşenleri ise şunlar:

 Ezilenlerin Hukuk Bürosu

Özgürlükçü Hukukçular Platformu – ÖHP

Toplum Ve Hukuk Araştirmalari Vakfi (TOHAV)

Devrimci Hukukçular

Kesk İstanbul Şubeler Platformu

Limter-İş / Disk

Dev Yapı-İş / Disk

İnşaat-İş

Devrimci Demokratik Sendikal Birlik DDSB

 

İstanbul Barış Anneleri

Ölümsüzlerin ve Tutsakların Sesi Platformu - ÖTSP

Partizan Şehit ve Tutsak Aileleri - PŞTA

Yeni Demokrasi Aileleri Birliği / SMF

Yeni Demokrasi Aileleri Birliği/ DHP

Zindanlarla Dayanışma İnisiyatifi – ZDİ

 

Alınteri

Barikat

Demokratik Bölgeler Partisi - DBP

Devrimci Anarşist Faaliyet - DAF

Devrimci Hareket

Devrimci Parti

Emek Partisi - EMEP

Emekçi Hareket Partisi - EHP

Ezilenlerin Sosyalist Partisi – ESP

Partizan

Halkların Demokratik Kongresi - HDK

Halkların Demokratik Partisi - HDP

Kaldıraç

Mücadele Birliği Platformu

Özgürlük ve Dayanışma Partisi - ÖDP

Partizan

Proleter Devrimci Duruş - PDD

Sosyalist Meclisler Federasyonu - SMF

Toplumsal Özgürlük Partisi-Girişimi (TÖPG)

Türkiye Komünist Partisi - TKP

 

Anarşist Kadınlar

Demokratik Kadın Hareketi -DKH

Devrimci Partili Kadınlar

Emekçi Kadınlar (EKA)

Özgür Genç Kadın

Yeni Demokrat Kadın

Sosyalist Kadın Meclisleri - SKM

Tevgera Jinên Azad -TJA

Yeni Demokrat Kadın –YDK

 

78'liler Dernegi

78’ler Girişimi

Ayışığı Ekin Sanat Derneği

Beksav

Dersim Dernekleri Fedarasyonu – DEDEF

Göç İzleme Derneği

Mezopotamya KÜLTÜR MERKEZİ (MKM)

Demokratik Aleviler Derneği

Din Alimleri Derneği (DİAYDER)

Kürt Araştırmaları Derneği (Komeleya Lêkolînên Kurdî)

Meydan Gazetesi

Yüz Çiçek Açsın Kültür Merkezi ( YÇKM)

 

Anarşist Gençlik

Dev-Güç

Devrimci Öğrenci Hareketi

Yeni Demokrat Gençlik

Devrimci Öğrenci Birliği

Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu

Sosyalist Öğrenci Hareketi

Devrimci Proleter Gençlik

Yeni Demokrat Gençlik

 

Akın Birdal

Pınar Aydınlar

Sibel Özbudun

İrem Afşin

Temel Demirel

Defne Halman

Bahadır Altan

 

ÖNSÖZ

           Tüm Sayılar

Arşiv

Sitemizin eski içeriğine ulaşmak için logoya tıklayınız...

E-Kitap

Tüm E-Kitaplar için resme tıklayınız...