Pazartesi, 19 Şubat 2018
Gündemdekiler

DHL Kargo'da işten atılan TÜMTİS üyesi 9 işçinin  DHL Kargo Genel Merkezi önündeki eylemi  devam ediyor. İşçiler sendikal mücadeleyi bitirmek için işten atıldıklarını ve sendikalı olarak çalışmak üzere işe dönünceye kadar eylemi sürdürmeye kararlı olduklarını söyledi.

İSTANBUL - DHL Kargo'da işten atılan 9 işçinin DHL Genel Merkezi önündeki eylemi bugün 9. gününde.
DHL Kargo'nun finans biriminden 6, operasyon biriminden 3 sendikalı işçi çeşitli gerekçelerle işten atıldı. İşçiler çeşitli nedenler ileri sürülse de işçilerin arasında TÜMTİS'in yetkili sendika düzeyinde örgütlenmeyi sağlaması ve bu örgütlenmenin bitirilmeye çalışılması olduğunu belirtiyor.

İşten Atmalara Çeşit Çeşit Gerekçe
DHL Kargo'da işten atılan işçiler uzun süredir çalışan işçiler. Finans biriminden işten atılan 9 işçi iş yeri önünde mesai saatlerinde eylemini sürdürüyor.
Operasyon biriminde 13 yıldır çalışan Ferhat Sönmez'in birimin kapatıldığı bu nedenle işine son verildiği söylenmiş. Fakat içeride birim şefi de dahil çalışanlar hala ile devam ediyor.
Finans biriminde 5 yıldır çalışan Gökhan Cayak, bizim birimde işten çıkarılanların her birine farklı  gerekçeler söylediler. Kimisi dil bilmiyormuş, kimisi işte profesyonel değilmiş vs.

"DHL İdari Birimlerde Sendikalı İşçi İstemiyor"
"İşten çıkarmaya sebep olacak bir gerekçe yok aslında, asıl neden bizlerin TÜMTİS üyesi olmamız. sendikal örgütlenmede çoğunluğuna ulaşmamız. Taşımacılık işkolulnda sendikal örgütlenme genellikle sahada çalışanlar arasında yürütülür fakat TÜMTİS'in çalışması bizim bulunduğumuz birimlerde de başarılı oldu ve çoğunluğunu sağladık" diyen işçiler, DHL'nin bu idari birimlerde sendikal örgütlenmeye tahmmül edemediğini belirtiyor ve sendikal haklarından vazgeçmeyeceklerini de söylüyor.
"Sendikal haklarımıza sahip çıkacağız ve sendikalı olarak işimize dönünceye kadar da mücadelemiz devam edecek. Biz her gün mesai saatlerinde burada işyerinin önüne olacağız" diyen işçiler emek dostlarının desteğini bekliyor.
Basın açıklaması yapmak üzere sendika yöneticileri geldiğinde 5-6 kişi işçilerin yanına gelip, "Arkadaşlar biz UPS Kargo işçileriyiz. TÜMTİS üyesi işçileriz. Gün içinde mesailer nedeniyle gelemedik. Yerimiz uzak olduğu için işe geç kalma pahasına basın açıklamasında yanınızda olmak ve desteğe hazır olduğumuzu söylemek için geldik" diyorlar.
İşçiler hemen 2'şer 3'er kişilik gruplar halinde sohbete başlıyorlar.

UPS işçileri "Biz çok uzun bir direniş süreci yaşadık. Sizlere destek vermek için hazırız. İhtiyaçlarınız için, burada kitlesel bir eylem için desteğe hazırız. Siz 'burada TÜMTİS olacak' diye kararlıysanız, kazanırsınız. Biz nasıl kazadıysak, sendikalı olarak çalışmaya devam ediyorsak, sizler de başarabilirsiniz. UPS işçileri sizinledir" dediler.
İşten atılan DHL İşçileri bu kararlı destekten mutlu bir şekilde "Tüm baskılara rağmen çoğunluğu sağlayarak yetki başvurusunda bulunduk. Yetkili sendika şu an TÜMTİS. DHL İtirazda bulundu ama o itiraz bir şeyi değiştirmez.
Biz sendikamızdan vazgeçmeyeceğiz" diyerek kararlılıklarını belirttiler.
TÜMTİS yöneticileri ve üyelerinin de DHL önüne gelmelerinin ardından TÜMTİS 1 Nolu Şube Başkanı Ersin Türkmen basın açıklamasını okudu.

"DHL'yi Sendika Hakkına Saygı Göstermeye Çağırıyoruz!"  
DHL Express, sendikamıza üye olduğu için 9 işçiyi işten çkardı. İşverenin yasa tanımaz bir tutumla: kanunları ve altına imza attığı taahhütlerini hiçe saymak pahasına işçi çıkarma yolunu seçmesi kabul edilemeyeceğini belirten Türkmen, işverenin uygulamaya başladığı bu sendika karşıtı tutum nedeniyle başlayan direnişin, 17 Temmuz Pazartesi gününden bu yana devam ettiğini ve 9’uncu günde olduklarını aktararak Anayasal haklarını kullanarak sendıkamıza üye oldukları için işten çıkarılan üyelerimiz, işbaşı yapana kadar dırenmekte kararlıyız" dedi.

Sendikalı İşçilere Tehdit, Şantaj, Rüşvet Teklifi
"DHL Express'te, aylar süren bir örgutlenme çalışmasının ardından Şubat 2017’de yasal çoğunluk sağladık. İşveren, yasadakı boşlukları kullanarak, somut hiçbir gerekçe ileri sürmediği halde çoğunluk tespitine karşı itiraz davası açtı. Ardından baskı, tehdit, şantaj ve hatta rüşvet ile işçileri sendikadan istifa ettirmeye, mahkemeyi uzatmak suretiyle bıkkınlık ve yılgınlık yaratarak sendikadan kurtulmaya çalıştı" diyen Türkmen DHL'nin 2018 yılı Temmuz ayında; TÜMTİS'in de üyesi bulunduğu Uluslararası Taşımacılık İşçileri Federasyonu-ITF, UNl Kuresel Sendika ve Alman Hükümeti yetkilisinin de imzasının bulunduğu bir protokole imza attığını ve bu protokol ile işçilerin özgürce seçtikleri sendikaya üye olmalarına, o sendika ile toplu iş sözleşmesı yapma hakkına saygı göstereceğı taahhüdünde bulunduğunu aktardı.

"DHL Uluslararası Taahhütlerine Aykırı Olarak İşçi Çıkarıyor"
"DHL, baskılara boyunu eğmeyen 9 üyemizi işten çıkardı. Ancak işveren, 9 üyemizi işten çıkardığı halde amacına ulaşamadı. Ulaşamayacak da! Hiçbir baskı işçileri sendikal örgütlülükten, yasal haklarına sahip çıkma onur ve erdeminden vaz geçiremeyecektir" diyen Türkmen  DHL Express yetkililerine seslenerek,  "Taahhütlerinizi. verdiğiniz sözleri yerine getirin! Sendika üyesi işçilere yönelik baskı ve tehditlerinizden, terfı ve atamalarda, ücret artışlarında sendıka üyesi olan veya olmayan ayrımı yapmaktan vazgeçin!

Çalışanlarla yaptığınız toplantılarda ayrımcılık yapmayacağınızın sözünü verdiğiniz halde, 2017 Şubat ayında yapılan ücret zammında işçiler arasında sendıkaIı-sendikasız ayırımı yaptınız. Yönetici ve yönetici yardımcısı atamalarında hak ettği halde sendika uyelerini terfı ettirmedinız. Yine direniş başladıktan sonra, vaatlerle, rüşvetle işçileri sendikamızdan vazgeçirmeye çalıştınız ama başarılı olamadınız. Bu tür hileli, çirkin oyunlardan sonuç alacağınızı sanıyorsanız yanılıyorsunuz! Sizi anayasaya, yasalara ve kendi taahhütlerinize uymaya ve işçilerin sendikal haklarına saygı göstermeye davet ediyoruz" dedi.
Türkmen, sendikaları, demokratik kitle örgütlerini, emek ve meslek örgutlerini, emekten yana olan kurum ve kişileri; atılan işçiler ve sendika ile  dayanışmaya davet etti.

DHL Express işçileri Doğu Sanayi Sitesi'nde Yalçın Koreş Caddesi'nde bulunan genel merkez önüne mesai saatlerinde emek dostlarının desteğini bekliyor.

 

ÖNSÖZ

           Tüm Sayılar

Arşiv

Sitemizin eski içeriğine ulaşmak için logoya tıklayınız...

E-Kitap

Tüm E-Kitaplar için resme tıklayınız...