Salı, 20 Şubat 2018
Gündemdekiler

Toplumun Doğayla Birlikte Evrimi İçin

 

Marx ve Engels, doğa ve insanı “iki ayrı şey”

olarak görmezler. İnsanlar “tarihsel doğaya ve

doğal bir tarihe sahiptir.”

Murray Bookchin’in görüşleri bazıları tarafından referans olarak kabul ediliyor. Biz ise, bu görüşlere eleştirel yaklaşıyoruz.

Devamını oku...

Kitlelerin Eylem Gücü

 

Devrimin bir çok koşulu bir araya toplanmıştır. Burjuva egemenliğini devirmek için devrimci savaşım günün öne çıkan, en önemli ve en yaşamsal görevidir. Burjuva sınıf egemenliğinin devrimci tarzda devrilmesi savaşımı en üst biçimlerine vardırılmalıdır.

Devamını oku...

Zaferimiz Kesindir

Bir çok siyasal hareket, büyük devrimci fikirleri uzun süre önce terk etti. Devrimci fikirler ki, emekçi kitleleri, kadınları, gençliği, aydınları, ezilen ve sömürülenleri, kurtuluşları yolunda etkileyen, mücadeleye çeken, heyecanlandıran ve coşturan büyük bir etkendir. Bu büyük fikirlerdir kitlelerin isteklerini, çıkarlarını ve amaçlarını ortaya koyan. Dünyayı değiştiren kitleler, büyük devrimci fikirlerle silahlanmış kitlelerdir.

Devamını oku...

Yeni Gelişmeler Eski Ölçütler

 

Halen eski ölçütler kullanılıyor. Tarihin, bu en yoğun devrimci döneminde devrimin güncel olduğu koşullarda, yeni bir toplumsal devrimler çağında, yeni bir yaşamın olanaklı olduğu bir tarihsel aşamada, bir günün bir yıla bedel olduğu günlerde; eski ölçütlere başvurulabiliyor. Eski ölçütler kullanılarak, nasıl karşılanacak bu büyük dönüşümler çağı, nasıl yerine getirilecek devrimci tarihsel görevler?

Devamını oku...

Güney Kürdistan’ın Bağımsızlık Referandumu

Doğu Kürdistan’da (Rojhilat) 1946’da kurulan Mahabad Cumhuriyeti’nden bu yana, Kürdistan tarihinde önemli olaylar yaşandı. Mahabad Cumhuriyeti’nin çok kısa sürmesi, onun Kürdistan’ın bütünlüğü üzerinde derin bir etki yaratmasını engelleyememiştir. Cumhuriyet’in kısa varlığı, Kürdistan’ın tümünde özgürlük mücadelesine bir itiş vermiştir. Kürdistan tarihinin diğer önemli bir olayı, 70’lerde Güney Kürdistan’ın (Başur) özerkliğinin Irak tarafından kabul edilmesi, fakat kısa süre sonra yok sayılmasıdır.

Devamını oku...

50 Yıllık İç Savaş

 

Sınıf mücadelesi bu topraklarda, 50 yıl boyunca ya iç savaş ya da iç savaşa yakın bir çizgide gelişti. Oportünist hareketler bu gerçeği, sürekli gözardı ettiler. En ileri ve en keskin çizgileriyle verilmesi gereken, yüzyılın bu en uzun ve en sert iç savaşlarından biri, olan 50 yıllık iç savaş, oportünist bakışta en ılımlı ve en geri çizgide göründü. Dolayısıyla, oportünist bakış, temel alınarak yapılan çözümlemeler, taktik ve sloganlar, sınıf kavgasının gerçek düzeyini hiçbir zaman yansıtmamıştır.

Devamını oku...

ÖNSÖZ

           Tüm Sayılar

Arşiv

Sitemizin eski içeriğine ulaşmak için logoya tıklayınız...

E-Kitap

Tüm E-Kitaplar için resme tıklayınız...