Pazartesi, 19 Şubat 2018
Gündemdekiler

Çürüyen Burjuva Toplumu Kurtarma Çabaları

Emekçilerin yaşamının iyice güvensizleşmesi, geleceğinden hiçbir şekilde emin olamaması, çağdaş yaşam ölçütlerine vurulduğunda, sefalet içinde olan durumu; artan ekonomik ve politik baskı sonucu koşullarının daha da kötüleşmesi, kadınların eşitsizliğinin ve köleliğinin sürmesi, çevre sorununun yıkım boyutlarına varması, derinleşen iç savaş, ülkeler arasında sürtüşmeler ve savaşlar, iç gerilimin ve kaosun büyümesi, genel bir durum alan toplumsal felaketler, toplumsal ilişkilerin çürümesi vb. tüm bu olgular ve olaylar dizisi, kapitalist toplumun genel yıpranmışlığını ve çöküntü içinde olduğunu ortaya koyuyor.

Devamını oku...

Yeni Öğelerin Devreye Girmesi

Gelişmiş koşullarda devrim yapıyoruz. Daha ileri bir tarihsel noktada bulunuyoruz. Bu koşullarda yapılan bir devrim hedefine daha çabuk ulaşır. Toplumun devrimci yeniden kuruluşu uzun zaman almaz.

Devamını oku...

Güney Kürdistan’ın Bağımsızlık Referandumunda İşçi Sınıfının Politikası Ne Olmalıdır?

Komünistlerin izlemesi gereken politikanın ana çizgileri;

  1. Referandum Kürdistan’ın kendi kurumları tarafından düzenleniyor. Bu, doğru olandır. Daha doğrusu olması gerekendir. Ezilen bir ulus olan Kürt ulusu ayrılma hakkını kendisi düzenleyebilir.
  2. Burada sorun, Kürt halkının kendi iradesini, kendisinin kullanacağı özgür ortamın oluşturulmasıdır. Ezilen bir ulus ancak özgür bir ortamda iradesini ortaya koyabilir.

    Devamını oku...

Karşıtların Büyüyen Kavgası

Burjuvazinin politik güçleri ne kadar büyük ve etkin olurlarsa olsunlar, kapitalist toplumsal sistemden kaynaklanan sorunları çözemezler. Çünkü bu güçler kapitalist toplumdan doğar ve ondan beslenirler. Bu nedenle, ürünü oldukları ve beslendikleri toplumsal şartları ortadan kaldıramazlar.

Devamını oku...

Resmi Dünyayla Sürekli Çatışma Halinde Olmak

 

Her insan çağının koşullarına bağlıdır. İnsanlar, içinde bulundukları çağın koşullarından etkilendikleri gibi kendileri de bu koşulları etkilerler.

Devamını oku...

Tarihin En Devrimci Dönemi

 

Çağımız nitel sıçrama çağıdır. Şu tanımlamalar aynı içeriktedir: Proleter devrimler çağı, devrimci dönüşümler çağı... Bütün bu tanımlamalar çağımızın devrimci karakterini ortaya koyar. Bu 1917 Ekim Sosyalist Devrimi'nden bu yana, yüz yıl boyunca doğrulanmıştır.

Devamını oku...

ÖNSÖZ

           Tüm Sayılar

Arşiv

Sitemizin eski içeriğine ulaşmak için logoya tıklayınız...

E-Kitap

Tüm E-Kitaplar için resme tıklayınız...