Çarşamba, 22 Kasım 2017
Gündemdekiler

Yeni Öğelerin Devreye Girmesi

Gelişmiş koşullarda devrim yapıyoruz. Daha ileri bir tarihsel noktada bulunuyoruz. Bu koşullarda yapılan bir devrim hedefine daha çabuk ulaşır. Toplumun devrimci yeniden kuruluşu uzun zaman almaz.

Devamını oku...

Güney Kürdistan’ın Bağımsızlık Referandumunda İşçi Sınıfının Politikası Ne Olmalıdır?

Komünistlerin izlemesi gereken politikanın ana çizgileri;

  1. Referandum Kürdistan’ın kendi kurumları tarafından düzenleniyor. Bu, doğru olandır. Daha doğrusu olması gerekendir. Ezilen bir ulus olan Kürt ulusu ayrılma hakkını kendisi düzenleyebilir.
  2. Burada sorun, Kürt halkının kendi iradesini, kendisinin kullanacağı özgür ortamın oluşturulmasıdır. Ezilen bir ulus ancak özgür bir ortamda iradesini ortaya koyabilir.

    Devamını oku...

Karşıtların Büyüyen Kavgası

Burjuvazinin politik güçleri ne kadar büyük ve etkin olurlarsa olsunlar, kapitalist toplumsal sistemden kaynaklanan sorunları çözemezler. Çünkü bu güçler kapitalist toplumdan doğar ve ondan beslenirler. Bu nedenle, ürünü oldukları ve beslendikleri toplumsal şartları ortadan kaldıramazlar.

Devamını oku...

Resmi Dünyayla Sürekli Çatışma Halinde Olmak

 

Her insan çağının koşullarına bağlıdır. İnsanlar, içinde bulundukları çağın koşullarından etkilendikleri gibi kendileri de bu koşulları etkilerler.

Devamını oku...

Tarihin En Devrimci Dönemi

 

Çağımız nitel sıçrama çağıdır. Şu tanımlamalar aynı içeriktedir: Proleter devrimler çağı, devrimci dönüşümler çağı... Bütün bu tanımlamalar çağımızın devrimci karakterini ortaya koyar. Bu 1917 Ekim Sosyalist Devrimi'nden bu yana, yüz yıl boyunca doğrulanmıştır.

Devamını oku...

Devrimin Çıkarları

 

Ücretli-emek sömürüsünün yoğunlaşması, sermayenin büyümesi ve merkezileşmasiyle birlikte, emeğin sermayeye bağımlılığı ve sermeyenin emek üzerindeki boyunduruğu daha da güçlendi. Bugüne kadar, işçilerin başkaldırılarına yol açan, sermayenin emek üzerindeki boyunduruğu, günümüzde en isyan ettirici noktaya gelmiştir.

Devamını oku...

ÖNSÖZ

           Tüm Sayılar

Arşiv

Sitemizin eski içeriğine ulaşmak için logoya tıklayınız...

E-Kitap

Tüm E-Kitaplar için resme tıklayınız...