Pazar, 20 Ağustos 2017
Gündemdekiler

Patlayıcı Toplumsal Durum Süreklidir

 

Toplumsal yaşamın günlük akışı içinde, küçük bir olayın, tüm toplumu sarsan büyük olaylara dönüştüğüne çok sık tanık oluyoruz. Başka yer ve zamanda sıradan sayılan bir çok olay, içinde bulunduğumuz devrimci ortam nedeniyle, önemli devrimci sonuçlar yaratan tarihsel olaylara yol açabiliyor. Biz de, olayların bu oluşumu ve gelişimi çok çarpıcı.

Devamını oku...

Proletaryanın Evrensel Kurtuluş Kavgası İleri Bir Noktada

Toplumsal yaşam; hareket, gelişim değişim ve canlılığı içinde verilmeli. Toplumsal sınıfların karşılıklı ilişkisi, tüm canlılığı ve hareketliliği içinde anlaşılır.

Devamını oku...

Çürüyen Burjuva Toplumu Kurtarma Çabaları

Emekçilerin yaşamının iyice güvensizleşmesi, geleceğinden hiçbir şekilde emin olamaması, çağdaş yaşam ölçütlerine vurulduğunda, sefalet içinde olan durumu; artan ekonomik ve politik baskı sonucu koşullarının daha da kötüleşmesi, kadınların eşitsizliğinin ve köleliğinin sürmesi, çevre sorununun yıkım boyutlarına varması, derinleşen iç savaş, ülkeler arasında sürtüşmeler ve savaşlar, iç gerilimin ve kaosun büyümesi, genel bir durum alan toplumsal felaketler, toplumsal ilişkilerin çürümesi vb. tüm bu olgular ve olaylar dizisi, kapitalist toplumun genel yıpranmışlığını ve çöküntü içinde olduğunu ortaya koyuyor.

Devamını oku...

Yeni Öğelerin Devreye Girmesi

Gelişmiş koşullarda devrim yapıyoruz. Daha ileri bir tarihsel noktada bulunuyoruz. Bu koşullarda yapılan bir devrim hedefine daha çabuk ulaşır. Toplumun devrimci yeniden kuruluşu uzun zaman almaz.

Devamını oku...

Güney Kürdistan’ın Bağımsızlık Referandumunda İşçi Sınıfının Politikası Ne Olmalıdır?

Komünistlerin izlemesi gereken politikanın ana çizgileri;

  1. Referandum Kürdistan’ın kendi kurumları tarafından düzenleniyor. Bu, doğru olandır. Daha doğrusu olması gerekendir. Ezilen bir ulus olan Kürt ulusu ayrılma hakkını kendisi düzenleyebilir.
  2. Burada sorun, Kürt halkının kendi iradesini, kendisinin kullanacağı özgür ortamın oluşturulmasıdır. Ezilen bir ulus ancak özgür bir ortamda iradesini ortaya koyabilir.

    Devamını oku...

Karşıtların Büyüyen Kavgası

Burjuvazinin politik güçleri ne kadar büyük ve etkin olurlarsa olsunlar, kapitalist toplumsal sistemden kaynaklanan sorunları çözemezler. Çünkü bu güçler kapitalist toplumdan doğar ve ondan beslenirler. Bu nedenle, ürünü oldukları ve beslendikleri toplumsal şartları ortadan kaldıramazlar.

Devamını oku...