Çarşamba, 21 Şubat 2018
Gündemdekiler

Kapitalizm Sınıf Mücadelesi Yoluyla Yıkılır

 

Kapitalizm çelişkin bir toplumdur. Sermaye, kendisini yok edecek olan proletaryayla birlikte gelişir. Kapitalizmin gelişimi, kendi iç çelişkilerini de olgunlaştırıp derinleştirerek ilerler. Bu çelişkiler, sınıflar mücadelesinin üzerinde yükseldiği asıl temeldir. Kapitalizm kendi iç çelişkilerinin keskinleşmesine bağlı olarak yükselen sınıf mücadelesi sonucunda kaçınılmaz olarak yıkılıp gider. Toplumsal üretimin boyutlarının büyümesi sosyalizmin maddi önkoşullarını olgunlaştırır. Daha ileri bir toplumun maddi önkoşulları gelişip güçlendikçe, kapitalizmin çürüme ve çöküş süreci de derinleşir.

Devamını oku...

Kapitalizmi Yıkacak Olan Sınıf Mücadelesidir

 

Kapitalizm çelişkin bir toplumdur. Sermaye, kendisini yok edecek olan proletaryayla birlikte doğup gelişir. Kapitalizmin gelişimi, kendi iç çelişkilerini de olgunlaştırıp derinleştirerek ilerler. Bu çelişkiler, sınıflar mücadelesinin üzerinde yükseldiği temeldir. Kapitalizm, kendi iç çelişkilerinin derinleşmesiyle ve bu temelde yükselen sınıf mücadelesiyle kaçınılmaz olarak yıkıma sürüklenir. Toplumsal üretimin boyutlarının büyümesi sosyalizmin maddi ön koşullarını olgunlaştırır. Daha ileri bir topluma geçişin maddi koşulları gelişip güçlendikçe, kapitalizmin çürüme ve çöküş süreci de derinleşir.

Devamını oku...

Proletaryanın Kapitalizme Eleştirisi

 

Marx ve Engels’ten önce kapitalizme yöneltilen eleştiriler, hümanizm temelinde, insanlık adına yapılan eleştirilerle sınırlı kaldı. Bu eleştiriler emekçilerin yaşam koşullarından bahseder, proletaryanın korunmasını, yaşam koşullarını iyileştirilmesine dair talepleri aşmazdı.

Devamını oku...

Dünya Devrimi Büyüyor

Bütün sınıflı toplumlarda olduğu gibi, kapitalizmde de toplumsal sistemin çözülmesinin asıl nedeni, sistemin kendi iç çelişkileridir. Bu çelişkilerin gelişip derinleşmesinin belirli bir aşamasında sistem çözülüp dağılmaya başlar. Kapitalizmin sonunu hazırlayan uzlaşmaz iç çelişkiler, maddi koşulların gelişmesiyle birlikte kendilerini açığa vurur ve gelişmelere bağlı olarak günden güne belirginleşip olgunlaşırlar. Sermayeye dayalı bir üretim sistemi üzerinde varolan kapitalizmin yıkımını getiren, bu sistemin iki karşıt sınıfı arasındaki sınıfsal çelişkilerin derinleşmesi ve bu çelişkiler temelinde yükselen sınıf mücadelesidir, sınıf savaşıdır.

Devamını oku...

İşçi Sınıfının Devrimciliği

 

Kapitalizm kendi yıkım güçlerini en başından beri bağrında taşıyan bir toplumsal sistemdir. Sınıf karşıtlığı temelinde varolabilir. Bu yasası nedeniyle kendi gelişimi çelişmeli evrimsel bir gelişmedir. Bu çelişmeli evrim, bugün artık kendi gelişiminin son evresine, sıçramalı çöküş sürecine girmiş bulunuyor. Sistemin kendi gelişimi sonunda çöküş sürecine girmesi, bugüne dek işçi sınıfı saflarında görünen uzlaşmacılık ve sınıf işbirlikçiliği üzerine kurulu stratejiye sahip örgüt ve partilerde de büyük bir kriz yarattı. Kapitalizmin sıçramalı çöküş süreci, yeni ve daha ileri bir toplumsal sisteme geçiş sürecini de hızlandırmıştır.

Devamını oku...

Burjuvazinin Yalanları Komünistlerin Şiarları

Burjuvazinin propaganda argümanları her zaman yalana, gerçeğin ters yüz edilmesine dayanır. Düzen güçleriyle devrimci güçler arasındaki mücadele, bir yanıyla yalanla gerçeğin de mücadelesidir.

Devamını oku...

ÖNSÖZ

           Tüm Sayılar

Arşiv

Sitemizin eski içeriğine ulaşmak için logoya tıklayınız...

E-Kitap

Tüm E-Kitaplar için resme tıklayınız...