Pazar, 20 Ağustos 2017
Gündemdekiler

Özgürlüğün Şafağı Söküyor

Marksistler, verili anda toplumsal koşulları ele alıp çözümlerken, öncelikle sınıfların karşılıklı konumlanışına; ve bunun temelinde yatan ekonomiye dikkat çekerler. Elbette ekonomi ile politikanın bağını doğru kurarak. İşin doğası gereği sınıflı toplumda her sınıf, kendi sınıfsal çıkarlarına uygun davranır. Kapitalist toplumun egemen sınıfı olan burjuvazi için olduğu kadar, proletarya içinde bu böyledir. E

Devamını oku...

Leninist Şiarların Önemi

Haziran Halk Ayaklanmasının başlangıcında emekçi itleler büyük bir öfkeyle düşmanın üstüne atıldılar. Taksim'i ele geçirdiler. Ayaklanma büyük bir hızla tüm kentlere yayıldı. Ayaklanmacılara hemen önümüzdeki adımın ne olacağına dair somut hedef gösteren sloganlar gündeme getirildi. Leninistler dışında hiçbir çevre veya örgüt buna hazır değildi. Bu ayaklanma hepsi için sürprizdi. Tek gerçek hedef gösteren devrimi hedefleyen şiarlar, Leninistlerin şiarlarıydı. Çünkü bu şiarlar tarihin kendisi tarafından gündeme getirilmiş, hatta dikte edilmişti.

Devamını oku...

Emekçilerin İstemleri Yol Gösteriyor

 

Devrimci mücadele bu topraklarda uzun yıllardan beri sürüyor. Bu mücadeleye Türkiye ve Kuzey Kürdistan'da yaşayan bütün uluslardan ve ulusal topluluklardan işçiler, emekçiler, ezilen sömürülen tüm kesimler katıldı, destek verdi ve bu devam ediyor. Uzun yıllara yayılan devrimci mücadele tek bir hat izlemedi. İnişleri, çıkışları olduğu gibi irili ufaklı pek çok eylem de oldu.

Devamını oku...

Ekonomik Politik Baskılar Ve Pastanın Paylaşılması

Kapitalizm koşullarında toplam toplumsal üretim ve gelir bölüşümü kapitalizmin işleyiş yasalarınca gerçekleşir. Üretim araçları kimin mülkiyetindeyse, ürünler de daha baştan onun mülkü olarak üretilir. Emek gücünün karşılığı olan ücret de yine kapitalizmin ekonomik politik yasalarınca belirlenir. Bu toplumda gelir bölüşümü, sendikacıların ve ekonomistlerin deyişiyle ''pastayı paylaşma'' her zaman sert sınıf mücadeleleri ile gerçekleşmiştir.

Devamını oku...

Tüm Toplumsal Yaşam Özünde Pratiktir

Kapitalizmin hem dünya ölçeğinde hem de tek tek ülkelerde geçerli evrensel yasalarından biri de kendi tarihsel gelişim sürecinde kendisinin sonunu getirecek ögeleri de birlikte geliştirmesidir. Kapitalizmi yıkacak olan ögeler bu düzenin içinde doğar ve gelişir. Koşullar olgunlaşıp yıkıcı güçler yeterince güçlenince de bu toplumsal sisteme son verirler.

Devamını oku...

Proletaryanın Kurtuluşu

Kapitalizm kendi işleyiş yasaları gereği sürekli olarak kırdan kente göçe neden olur. İşçilerin yanı sıra büyük bir işsiz nüfusu da kentlerde toplanır. Burjuvazi emekçileri bir araya getirerek, kapitalizme son verecek büyük kitleleri kentlerde bir araya getirir. Kentlerde yoğunlaşan, bir araya gelen emekçiler, kentin eğitim ve kültürel olanaklarından yararlanır. Dünyaya bakışı değişen emekçiler, örgütlenme, eylem kapasitesi ve büyük kitle gücüyle sınıflar mücadelesinde gereken yeri alırlar. Kent, burjuvazinin sınıf egemenliğine son verecek koşulların birikmesine zemin hazırlar.

Devamını oku...