Salı, 17 Ekim 2017
Gündemdekiler

İşçi Sınıfının Devrimciliği

 

Kapitalizm kendi yıkım güçlerini en başından beri bağrında taşıyan bir toplumsal sistemdir. Sınıf karşıtlığı temelinde varolabilir. Bu yasası nedeniyle kendi gelişimi çelişmeli evrimsel bir gelişmedir. Bu çelişmeli evrim, bugün artık kendi gelişiminin son evresine, sıçramalı çöküş sürecine girmiş bulunuyor. Sistemin kendi gelişimi sonunda çöküş sürecine girmesi, bugüne dek işçi sınıfı saflarında görünen uzlaşmacılık ve sınıf işbirlikçiliği üzerine kurulu stratejiye sahip örgüt ve partilerde de büyük bir kriz yarattı. Kapitalizmin sıçramalı çöküş süreci, yeni ve daha ileri bir toplumsal sisteme geçiş sürecini de hızlandırmıştır.

Devamını oku...

Burjuvazinin Yalanları Komünistlerin Şiarları

Burjuvazinin propaganda argümanları her zaman yalana, gerçeğin ters yüz edilmesine dayanır. Düzen güçleriyle devrimci güçler arasındaki mücadele, bir yanıyla yalanla gerçeğin de mücadelesidir.

Devamını oku...

Sıçramalı Çöküş Süreci Derinleşerek Sürüyor

Kapitalist toplumsal sistemin kendi iç yapısından kaynaklanıp gelişen çöküş dinamiklerinin bu sistemi çöküş sürecine soktuğunu uzun zamandan beri yazdık ve çeşitli zamanlarda kaynaklarıyla ortaya koyduk. Kapitalizmin yerini bu çöküş sürecinin sonunda daha üst bir toplumsal biçime bırakması da kaçınılmaz bir zorunluluk. Bu değişimin maddi koşulları nesnel tarih tarafından oluşturuldu. Bütün bu süreç, gelişmeler ve yaşanan olayların kendisi, daha üst bir toplumsal sistem olan komünizme geçiş konusunda insanları ikna etmeye başladı. Özellikle emekçi sınıflarda bir eğilim olarak başlayan bu durum, giderek kitlelerin yönelimi durumuna geliyor.

Devamını oku...

Mücadelenin Örgütlenmesiyle Mücadele Biçimleri Arasındaki Bağ

İşçi sınıfının burjuvaziye karşı verdiği mücadelenin tarihi 1848 öncesini bir kenara ayırsak bile 150 yılı aşan bir geçmişe sahip. Bu tarih, dünya ölçeğinde çok zengin deneyim birikimi yarattı. Bu birikim bir yanıyla bilimsel sosyalizmin teorik olarak güçlenmesine, gelişimine yol açtı, bir yanıyla da çok zengin pratik örnekler yarattı.

Devamını oku...

Özgürlüğün Şafağı Söküyor

Marksistler, verili anda toplumsal koşulları ele alıp çözümlerken, öncelikle sınıfların karşılıklı konumlanışına; ve bunun temelinde yatan ekonomiye dikkat çekerler. Elbette ekonomi ile politikanın bağını doğru kurarak. İşin doğası gereği sınıflı toplumda her sınıf, kendi sınıfsal çıkarlarına uygun davranır. Kapitalist toplumun egemen sınıfı olan burjuvazi için olduğu kadar, proletarya içinde bu böyledir. E

Devamını oku...

Leninist Şiarların Önemi

Haziran Halk Ayaklanmasının başlangıcında emekçi itleler büyük bir öfkeyle düşmanın üstüne atıldılar. Taksim'i ele geçirdiler. Ayaklanma büyük bir hızla tüm kentlere yayıldı. Ayaklanmacılara hemen önümüzdeki adımın ne olacağına dair somut hedef gösteren sloganlar gündeme getirildi. Leninistler dışında hiçbir çevre veya örgüt buna hazır değildi. Bu ayaklanma hepsi için sürprizdi. Tek gerçek hedef gösteren devrimi hedefleyen şiarlar, Leninistlerin şiarlarıydı. Çünkü bu şiarlar tarihin kendisi tarafından gündeme getirilmiş, hatta dikte edilmişti.

Devamını oku...

ÖNSÖZ

           Tüm Sayılar

Arşiv

Sitemizin eski içeriğine ulaşmak için logoya tıklayınız...

E-Kitap

Tüm E-Kitaplar için resme tıklayınız...