Pazartesi, Ara 11th

GüncellemeSal, 23 May 2017 10pm

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Mücadele Birliği | Posta

Bakırköy Zindanı'nda Dayanışma Eylemi

Uludere Roboski'de yapılan katliam sorası yükselen eylemlilikler Kürt halkının teslimiyeti hiç bir koşul altında kabul etmeyeceğini bir kez daha ortaya koymuştur. Yaşam savaşında katledilen 34 can, kuzey Kürdistan kentleri başta olmak üzere, Türkiye'nin Avrupa'nın ve Dünyanın pek çok kentinde çeşitli eylemlerle anıldı.

Tepkiler, öfkeler o kadar yükseldi ki, TC devleti yarım ağızla “bir hata” yapıldığını belirtmeye başladı. Ama bir yandan da Kürt-Türk halklarının mücadele birliğinin önüne geçebilmek için tehditler savurmayı elden bırakmadı. Uludere katliamı özelde Kürt halkının özgürlük mücadelesinin genelde ise yoksul emekçi halkların devrim mücadelesinin önüne geçebilmek amaçlı yapılmıştır. Kürt Türk halkları ortak düşmanına karşı birlikte mücadele ederek kurtuluşunu, özgürlüğünü yakınlaştıracaktır. Uludere katliamı Kürt halkına yoksul emekçi halklara karşı yapılan ne ilk ne de son katliamdır. TC devleti, emperyalist- kapitalist sistem var oldukça katliamlar artarak devam edecektir. Katliamların önüne geçmek, ezilenlerin yoksul ve emekçi halkların proletaryanın iktidarını kurmakla mümkün olacaktır.

Kürt halkının özgürlük mücadelesine dönük saldırılar, ulusal kurtuluş hareketi önderine yönelik saldırılardan ayrı düşünülemez. İmralı zindanında tecrit koşulları ağırlaştırılmış, altı aydır avukat ve aile görüşleri yaptırılmamaktadır. Ve bu duruma yasal kılıflar oluşturmaya çalışılmaktadır. Keza görüşe giden avukatlar, haber yapan gazeteciler, aydınlar, eski vekiller kısaca ulusal hareketin yanında bir biçimde yer alan ilerici insanlara operasyonlar, gözaltılar tutuklamalar devam etmektedir. Kürt halkının yanında tüm halklara yönelik tehdit, korku salma, gözdağı vermeye çalışarak; operasyonlarla, zindanlardaki saldırılarla, katliamlarla yoksul ve emekçi halkların iktidar yürüyüşünün önüne geçme hesaplamaktadır.

Bu saldırılara, operasyonlara, katliamlara; Kürt- Türk halklarının birlikte mücadelesini örerek, iktidar yürüyüşünü hızlandırarak cevap verilebilir.

Bu bilinç ve kararlılıkla, zindanlarda PKK dava tutsaklarının başlatılmış oldukları, süresiz dönüşümlü açlık grevi ve ve görüşe çıkmama eylemlerine destek verme amacıyla 3 şubat 2012 tarihindeki görüşe çıkmayacağımı belirtiyorum.

YaşasınKürtTürkHalklarınınMücadeleBiriliği

 

ElifVuralYaş

BakırköyZindanıTKEP/LDavaTutsağı

Yenİ İnsan

Halkın Denizi

HalkinDenizi 1