Pazartesi, Kas 20th

GüncellemeSal, 23 May 2017 10pm

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Genel Olanla Asıl Olanın Bağı

Marksizm tarihin sınıflar mücadelesinden ibaret olduğunu söyler. Bu tarih, Paris Komünü'nden bu yana proletaryanın baş role çıktığı bir evreye girdi. 1871'den sonra tarihin en devrimci sınıfı olan proletarya kendi kendisini egemen bir sınıf olarak örgütlemenin örneklerini yarattı. Komün'den bu yana tarih, artık sınıfları ortadan kaldırma mücadelesidir; sınıfsız bir toluma geçişin de tarihidir aynı zamanda. Burjuvazi ile proletarya arasındaki sınıflar mücadelesi bu nedenle en sert, en şiddetli ve belirleyici aşamaya girmiştir. Çağımız kapitalizmden komünizme geçiş çağıdır.

Devamını oku: Genel Olanla Asıl Olanın Bağı

Burjuva Devletin Sonu

Toplumda doğan ve topluma karşı gelişen devlet, her zaman bir sınıfın egemenlik aygıtı olmuştur. Devlet, aynı zamanda her dönem toplumun resmi sentezi, bu sentezin resmi ifadesi de olmuştur.

Devamını oku: Burjuva Devletin Sonu

Proleter Devrimci Parti

Devrimin nesnel koşulları varlığını uzun zamandır sürdürüyor. Nesnel durum olan devrimci durum, doğuşunun üzerinden yıllar geçmesine karşın, varlığını ve etkisini koruyor. Bu süre içinde ne geri çekildi ne de söndü. Aksine göre daha bir olgun ve etkin. Dahası var. Bir devrim için çok uygun bir durum olan, devrimin birçok koşulu bir araya toplanmıştır. Gezi’de bir ayaklanmanın patlak vermesi, bir çok koşulun bir araya gelmesinin sonucudur.

Devamını oku: Proleter Devrimci Parti

Hazırlıklar Referandum Sonrası İçin Yapılmalı

Birleşik Devrim, toplumsal çelişkilerin olgunlaşması, çatışmaların sertleşmesi temelinde yükseldi. Kürt sorununu, faşizmi, bu kadar baskı ve sömürüyü toplum sırtında daha fazla taşıyamaz noktaya geldi. Tekelci sermaye bu kadar beladan kurtuluşu, baskıyı daha da merkezileştirip, bütün yetkiyi tek bir adamın elinde toplayarak faşizmi daha da güçlendirip, topyekun faşizmle devrimi ezmeyi; kendisini iyice dayatan toplumsal çelişkilerin çözümünü ötelemeyi istiyor.

Devamını oku: Hazırlıklar Referandum Sonrası İçin Yapılmalı

Referandum Boykot Ve Ayaklanma

Tekelci sermaye, devrimin güçlü darbeleri altında kendisini savunabilmek amacıyla yeni bir anayasal düzenleme yapıyor. Yasamanın (parlamentonun) by-pass edildiği, yok hükmüne düşürüldüğü, yürütme ve yargının iplerinin tek merkezde toplandığı yeni bir düzenleme yapılıyor. Zaten bir süreden beri (7 Haziran seçimlerinden beri) varolan fiili duruma uygun bir anayasa yani.

Devamını oku: Referandum Boykot Ve Ayaklanma