Salı, Kas 21st

GüncellemeSal, 23 May 2017 10pm

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Kampüssüzler İle Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları

Kadınlar, Marksist Kadın Akademisi'nde, 17 Şubat Cuma günü yapılan çalışmada Kampüssüzler Grubu ile "Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları" konusunu ele alındı.

Marksist Kadın Akademisi'nde kadınlar toplumdaki cinsiyet rolleri, buna ilişkin kavramlar ve nasıl bir mücadele yürütüldüğünü öğrenmek ve tartışmak için Kampüssüzler Grubu’ndan, Bilgi Üniversitesi Kültürel İncelemeler Programı Akademisyeni Begüm Baştaş ve Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Akademisyeni Reyda Ergün ile Ayışığı Ekin Sanat Derneği'nde bir araya geldi.

Begüm Baştaş ve Reyda Ergün anlatımlarına "Toplumdaki genel cinsiyet kavramları neler?" sorusuyla başladı.

Toplumda yerleşen kadın ve erkek kavramları ve bunların nasıl işlendiği kurulduğu, bu kurulma üzerinden kişilere nasıl bir rol üstlendiği ve bu rolü kabul edip etmemesi durumu ele alındı.

Genel olarak toplumlarda -A-ve -A Olmayan(Öteki) üzerinden tanımlamalar yapıldığı ve - A-'nın Aklı=Erkek, - A Olmayan-'ın ise Beden(Duygu)=Kadın kurgusu üzerinden işlendiğini ve yaşamdaki bir çok olgunun bu teori üzerinden değerlendirildiğini aktardı.

Toplumlarda kadın ve erkek cinsi denildiğinde kabul görmüş iki form olduğu ve bunun dışındaki tüm farklılıkların 'öteki' olarak görüldüğü belirtilerek, bir çok olaya ve olguya da bu şekilde bakıldığı yaşamdan örneklerle aktarıldı.

Toplumda insanların kurgulanmış kadın ve erkek formlarına karşı nasıl bir mücadele yürütülebileceği. Kalıplaşmış kadın cinsine biçilen rol, kadın hareketleri, feminizm, marksist teori ve mücadele biçimleri üzerine tartışmalar yürütüldü.

Yenİ İnsan

Halkın Denizi

HalkinDenizi 1