Pazartesi, Kas 20th

GüncellemeSal, 23 May 2017 10pm

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Mücadele Birliği | Bildiri-Açıklama

23. Yılımızda Zafere Yürüyoruz

22 mücadele yılını geride bırakan, proletaryanın devrimci sınıf partisi TKEP/Leninist 23. mücadele yılına burjuva sınıf egemenliğinin sarsılmaya başladığı, tekelci sermaye sınıfının Kürdistan’da iktidarı yitirdiği, emekçi sınıflar başta olmak üzere ezilen kitlelerin tümünü ayaklanma ruhunun sardığı koşullarda giriyor.

Türkiye ve Kürdistan’da bir devrim yaşanıyor! Devrim Kürdistan’da daha belirgin, daha ilerde, daha somut olmakla birlikte Türkiye’de de toplumun ezilen, sömürülen, devletin baskı, zulüm ve terörü altında bulunan tüm kesimleri devlete, hükümete, düzene karşı ayaklanmacı bir ruh hali taşıyor. Bu ayaklanmacı ruh hali, her yerde kendini belli ediyor.

Buna karşılık egemen sınıf, tekelci sermaye sınıfı morali bozuk, günü değil saati kurtarmaya çalışan bir durumda. Devlet ve hükümetin bütün politikaları iflas etmiş, devrimi bastırmak için attıkları her adım devrim sürecini hızlandıran bir etkiye yol açıyor, her yeni politika halk kitlelerini daha çok ayaklanmaya itiyor, dış politika tam bir iflas yaşıyor. Son iki yılın dış politikasının en önemli meyvesi Türkiye’nin etrafı, hepsi de kendisiyle savaşmaya hazır “düşman” devletlerle çevrili bir ülke haline dönüşmesi oldu.

Devrimci sınıf partisi TKEP/Leninist, 23. mücadele yılına işte bu koşullarda, politikalarının ete-kemiğe büründüğü, devrimin somut bir hal almaya başladığı koşullarda giriyor. Partiyi güçlü, yenilmez kılan onun devrimci politikalarının yaşamda bulduğu işte bu karşılıktır. Partinin günden güne büyümesinin, güç kazanmasının, daha geniş kitleleri etkilemesinin temelinde işte bu gerçek yatıyor.

Devrim geliştikçe, somut biçimlere büründükçe TKEP/Leninist de güçleniyor, kitleler içine nüfuz ediyor, kitle bağları sağlamlaşıyor, işçi sınıfı, diğer emekçi sınıflar ve Kürt halkı arasında sağlam kökler salıyor.

 

İşçiler, Kürt Halkı, Gençler

Sizi ezen, sömüren, yaşamdan kovan, yaşamı size zehir eden bu düzenden kurtulabileceğimiz yeni bir sürece, yeni bir aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Kürt halkı sömürücü düzenin, ilhakçı devletin Kürdistan topraklarında varlığına son vermek üzere güçlü biçimde ayağa kalkmış durumda.

Aleviler, yüzyıllardır uğradıkları aşağılamaya, hakarete, katliamlara son vermek; dinci faşistlerden, onların düzeninden ve devletinden kurtulmak için ayağa kalkmaya başladılar. Artık hiçbir güç onları eski ezilmiş, hakarete, aşağılamaya boyun eğen bir konuma getiremez. Ayağa kalkanlar hedeflerine ulaşmadan geri çekilmeyecekler.

Türkiye işçi sınıfı, Antep’te örneğini gördüğümüz gibi, patlamaya hazır bir barut fıçısına, tutuşmaya hazır bir bozkıra dönüşmüş durumda. İşçiler, kölece yaşam koşullarına, sefalet ücretine, bunların kaynağı olan düzene, politik iktidara karşı harekete geçiyorlar.

TKEP/Leninist, devrimci sınıf partisi olarak, işçi sınıfına, Kürt halkına, gençliğe bu düzenden kurtulmanın yolu olarak isyan, ayaklanma ve devrim yolunu gösteriyor. Politik iktidar bir devrimle ele geçirilmeden ne Kürt halkının özgürlüğü, ne kölece yaşam koşullarından, ne Aleviler olsun, Ermeniler olsun, başka inanca mensup topluluklar olsun inanç baskısından, aşağılanmaktan, tehcir ve katliamlardan kurtulabilirler. Çünkü tüm bunların kaynağı tekelci kapitalist düzendir, tekelci sermaye sınıfıdır; bunların politik zor araçları olan devlettir, hükümettir, bunların toplumsal tabanı olan dinci/faşist gericilerdir.

Tüm bunlardan kurtulmanın, demokratik özlemlerimizi gerçekleştirmenin, devrimci demokrasiye ulaşmanın yolu bir devrimle politik iktidarı; yani gücü ele geçirmektir. Şimdi bu büyük hedefe, bu büyük amaca en yakın olduğumuz noktada bulunuyoruz. Bu nedenle, devrim ve iktidar hedefinin önüne başka bir amaç, başka hiçbir hedef koymayalım, koyulmasına izin vermeyelim, koyanlara prim vermeyelim!

Bu büyük amaca ulaşmanın tek güvencesi, tek yolu TKEP/Leninist bayrağı altında toplanmak, onun önderliğinde hareket etmektir. Çünkü bu büyük hedefi, bu büyük amacı güncel olarak önüne koyan tek parti, tek siyasal güç devrimci komünist parti TKEP/Leninist’tir.

TKEP/Leninist, devrimin bütün toplumsal güçlerini bu büyük amaca ulaşmak için, kendi bayrağı altında toplanmaya çağırıyor.

Zafer, devrimci yoldan yürüyenlerin, devrimci hedeflere sahip olanların olacaktır! Şimdi zafere doğru yürümenin zamanıdır!

 

Türkiye Komünist Emek Partisi /Leninist

Merkez Komitesi

NOT: Bu açıklama elimize e-posta yoluyla ulaşmıştır. Günün anlamından dolayı yayınlıyoruz.

 

Yenİ İnsan

Halkın Denizi

HalkinDenizi 1